“Kadınlar da Oradaydı!” TÜBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi” çağrı başlığına uygun olarak hazırlanmış olan bir projedir.  
 

Projenin Amacı
Bu projenin amacı, tarih öğretimi bağlamında tarihin kadın aktörlerini ve deneyimlerini görünür kılmak; kadın tarihini tarih öğretimine entegre etmeyi
sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı öğretim materyalleri geliştirmek ve bunların okul içi ve okul dışı ortamlarda kullanımına yönelik uygulamalı
çalışmalar yapmaktır. Projede bu amaç doğrultusunda öğretimin iki ana kademesinde (ortaokul, lise) öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve bu
materyallerin proje web sitesi aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılması hedeflenmiştir.
Kadınların çeşitli yayın ve faaliyetlerle seslerini daha çok duyurmaya; kamusal alanda daha görünür olmaya başladıkları Geç Osmanlı Dönemi ile aktif
vatandaşlara dönüştükleri Erken Cumhuriyet yıllarına ait kadın deneyimleri projenin odağında yer almaktadır.

Görüşler