Proje Kapsamında Sunulmuş Sözlü Bildiri ve Makaleler

Dilek, G. ve Kaptan İzmir, E. (2022, 06-08 Mart). Kadın geçmişini tanımak: “Kadınlar da Oradaydı!” projesine yönelik öğrenci görüşleri. 2. International Women Studies Congress, Kıbrıs.

Dilek, G. ve Kaptan İzmir, E. (2022, 7-9 Eylül). Kadın tarihi öğretiminde bir öğretim aracı olarak posterlerin kullanımı. VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Adana.

Dilek, D., Alabaş, R. ve Kaptan İzmir, E. (2022, 7-9 Eylül). Kadınların eğitim hakları mücadelesi: Kadın eğitiminin öğretiminde öğretim materyalleri geliştirme. VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Adana.

Dilek, G. (2022). Vatandaşlık ve tarih öğretiminde kadınların siyasal haklar geçmişine odaklanmak: Kadınlar da Oradaydı! Projesi örneği. Journal of Research in Education and Teaching. August, 11 (3), ss.124-139.

 

Proje Kapsamında Üretilen TÜBİTAK Tarafından Desteklenmiş Tez Çalışmaları

Geriş, M. (2022). Sosyal bilgiler derslerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularına yönelik farkındalık geliştirme: Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı örnekleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sinop Üniversitesi, Sinop.

Seyis, Z. (2021). Sosyal bilgiler derslerinde edebi ürünler aracılığıyla kadın tarihi öğretimi: Materyal tasarımı örnekleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sinop Üniversitesi, Sinop.

Sümer, A. O. (2021). Sosyal bilgiler derslerinde kadın tarihi konularının öğretiminde görsel-işitsel materyallerin kullanımı: Videolar örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sinop Üniversitesi, Sinop.

Yaylı, A. (2021). Sosyal bilgiler dersinde resimli öykülerle kadın tarihi öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sinop Üniversitesi, Sinop.

Loading